Инструктор по конна езда Ваня Тодорова

Ваня Тодорова инструктор по конна езда в конна база Ахил София

Ваня Тодорова е магистър по английска филология и специална педагогика. След дългогодишна практика като преводач, през 2014-та година, решава да изостави тази кариера и основава конна база „Ахил“ в близост до София като място сред природата, което да носи радост на малки и големи. Завършва курс за инструктор по конна езда към НСА „Васил Левски“ и курс по психология на конете.

През 2017-та година започва да работи с деца със специфични потребности чрез терапия с коне, заради което повишава квалификацията си като специален педагог и взима участие в международен двугодишен проект по програма Еразъм+ „Иновации в хипотерапията“.

Ваня Тодорова прегръща кон

През 2018-та година Ваня Тодорова основава фондация „Можем Заедно“, която работи за подобряване на качеството на живот на деца със специфични потребности и на техните семейства чрез конна терапия и чрез обширни кампании насочени към повишаване нивото на информираност на обществото за живота, нуждите и мечтите на децата. Фондацията е съосновател на националната инициатива „Да се запознаем“, чиято цел е изграждане на приемане, разбиране и уважение.

Статиите на Ваня Тодорова:

[smart_post_show id=“452″]